Huomioitavaa .fi-verkkotunnuksen rekisteröinnissä

Muokattu: Pe, 28 Touko, 2021 at 3:08 PM


Fi-verkkotunnus poikkeaa hieman muista verkkotunnuksista rekisteröintivaatimuksiensa osalta. Useinmiten vaatimukset eivät ole este rekisteröinnille, mutta vaatimukset on hyvä käydä läpi ennen verkkotunnuksen tilaamista.


Verkkotunnuksen lainmukaisuus

Verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä

  • vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen rekisteröinnille
  • muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus rekisteröidään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.


Mikä on suojattu nimi tai tavaramerkki?

Suojattuja nimiä ja merkkejä ovat sähköisen viestinnän palveluista annetun lain perusteella:

  • Suomen kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puoluerekisteriin merkityt nimet tai merkit
  • julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimien nimet
  • toiminimi- ja tavaramerkkilaissa tarkoitetut vakiintuneet nimet, toissijaiset tunnukset tai tavaramerkit
  • EUIPO:n tavaramerkkirekisteriin merkityt EU-tavaramerkit.

Tarkista lainmukaisuus seuraavista lähteistä:

Lisätietoa verkkotunnuksen lainmukaisuudesta Traficomin sivuilla osoitteessa:

https://www.traficom.fi/fi/viestinta/fi-verkkotunnukset/varmista-fi-verkkotunnuksesi-lainmukaisuus


Verkkotunnuksessa sallitut merkit

Fi-verkkotunnuksessa sallitut merkit ovat kirjaimet a-z ja numerot 0-9. Lisäksi sallittuja merkkejä ovat kansalliset merkit å, ä ja ö sekä Suomessa puhuttavan saamen kielen merkit ja lisäksi tavuviiva-miinusmerkki.Tarkistusten jälkeen on verkkotunnus mahdollista rekisteröidä käyttöön Louhen Verkkokaupassa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.