Duuers versiotiedotteet - Duuers release notes

Muokattu: Ke, 17 Marras, 2021 at 12:47 PM


Tämä dokumentti sisältää Duuers tarjoustyökalusovelluksen versiopäivitysten sisällöt. Uusimman version sisältö on ensimmäisenä.

This document contains the Duuers offer application's release notes. The content of the newest release is the first.

Duuers versio 1.2.28

1. Uutena ominaisuutena vastaanottajan poistaminen tarjouksen jakelusta

Jo kertalleenn vastaanottajaksi merkityn lähettäjän poistaminen on nyt mahdollista. Poistaminen estää myös ko. käyttäjän pääsyn tarjoukseen.  Tästä on hyötyä sellaisissa tapauksissa, jos on vahingossa kirjoittanut vastaanottajan sähköpostiosoitteen väärin tai jos esimerkiksi vastaanottaja on siirtynyt muihin tehtäviin.


Poistaminen tapatuu X merkistä osoitteen edessä (kts. kuva alla)


1. New feature - removing recipient from the proposal recipient list 

You can now remove a recipient email address from the recipient list. If removed, the recipient can't access the proposal anymore. This feature enables now to correct the recipient email address if it is missspelled or wrong or you can remove recipient from the list if she/he is not any more valid recipient (e.g. has moved into other duties).


You can remove the recipien by clicking the X mark in front of the reciepient name (see image below).Duuers versio 1.2.22

1. Tietoturvapäivitys

Duuersin tietoturvaa on parannettu.

2. Tilaus-osiota on parannettu ja kuponkikoodilla maksamisessa esiintyneet virheet on korjattu 

Tilaamisen käyttöliittymää on selkeytetty ja Duuersin tilaaminen on mahdollista myös kuponkikoodilla, jos sellaisia on myönnetty ja käytettävissä.

3. Käyttöliittymään on tehty pieniä päivityksiä

Käyttöliittymässä on tehty parannuksia ja mm. tarjouksille annettujen avainsanojen ikoni tarjousluettelossa on päivitetty. Käyttämällä avainsanoja tarjousten yhteydessä on helppo suodattaa tietyn tyyppisiä tarjouksia. Alla olevassa esimerkissä on suodatettu "demo" avainsanalla tai tunnisteella merkityt tarjoukset.


4. Käyttäjien kutsumista Duuers-tilille parannettu

Käyttäjän sähköposti voi olla liitetty vain yhteen Duuers-tiliin kerrallaan. Aiemmin oli mahdollista, että käyttäjä pystyi lisäämään jo käytössä olevan sähköpostiosoitteen kutsuun. Kutsuja ei saanut tästä mitään ilmoitusta vaikka kutsua ei tosiasiallisesti lähetettykään. Nyt ohjelma ilmoittaa, mikäli varatulle sähköpostiosoitteelle yritetään lähettää toista kutsua.  

 

1. Security update

Duuersin security has been updated.

2. Order functionality has been improved  and errors in ordering  with coupon codes has been fixed 

The user interface for ordering has been clarified and it is also possible to order Duuers with a coupon code if provided by Duuers.

3. Minor updates have been made to the user interface 

Improvements have been made to the user interface and e.g. The proposal keywords icon in the bid proposal has been updated. Using keywords in your proposals makes it easy to filter out certain types of bids. In the example below, proposals tagged with the "demo" keyword or tag have been filtered.

4. Improved user invitation to Duuers account

A user's email can only be linked to one Duuers account at a time. Previously, it was possible for a user to add an email address that was already in use to an invitation. Inviting party did not receive any notification even though the invitation was not actually sent. The program will now notify you if an attempt is made to send another invitation to an already reserved email address.

Duuers versio 1.2.14

1. Liitetiedostojen versioiden nimeäminen paranee

Tässä versiossa on parannettu liitetiedostojen käsittelyä siten, että samannimisten liitteiden lisääminen ei enää lisää liitteen nimeen juoksevaa numerointia.

Esimerkiksi jos tarjoukseen liitteenä on käytetty aiemmin dokumenttia, jonka nimi on ollut "Yleiset sopimusehdot.pdf" ja uuteen tarjoukseen tuodaan liitteeksi samalla nimellä uudestaan liitetiedosto, niin uudestaan tuodun liitteen nimeksi Duuersiin tuotaessa ei enää tule "Yleiset sopimusehdot_1.pdf" vaan uusikin versio on nimeltään "Yleiset sopimusehdot.pdf". Nyt siis esimerkiksi uuden päivitetyn version tuominen ehdoista onnistuu tismalleen samalla nimellä.

On huomionarvoista, että aiemmin luotujen tarjousten liite ei vaihdu uuteen versioon eli avoinna olevien tai jo hyväksyttyjen tarjousten liitteet pysyvät sisällöltään muuttumattomina ja alkuperäisinä. Näin ollen ei ole vaaraa, että tarjoukset muuttuisivat jälkikäteen uusien samannimisten liitteiden tai uusien versioiden käytön myötä.

2. Tarjouskirjaston esikatselukuvien muodostumisessa havaittu ongelma on korjattu

Joidenkin tarjousten kuvakkeet eivät muodostuneet oikein eivätkä siten näkyneet esikatselukuvina tarjouskirjastossa vaikka tarjoukset tallentuivat muuten oikein ja olivat normaalisti käytettävissä.

Näin on tapahtunut, jos malliksi tallennetun tajouksen kuvien nimissä on käytetty erikoismerkkejä tai jos tarjoukseen on liitetty Zeckit sovelluksen kautta yhtiön tiedot. Nyt ongelma on korjattu ja esikatselukuvat muodostuvat oikein ja siten helpottavat entisestään Duuersin käyttöä.

1. Improvements in using attachments

This version improves the handling of attachments so that adding attachments with the same name no longer adds numbering to the name of the attachment.

For example, if a document with the name "General Terms and Conditions.pdf" has previously been used as an attachment to an offer and an attachment with the same name is added to the new offer, the new attachment will no longer be automatically named "General Terms and Conditions_1.pdf" when imported to Duuers. So for example importing updated version of the "General Terms and Conditions.pdf" can be imported exactly with the same name and be used in new offers.

It is noteworthy that the attachments to previously created tenders do not change to the new version, ie the attachments to open or already accepted offers remain unchanged and original in content. Therefore, there is no risk that the offers will change retrospectively with the use of new attachments or new versions of the attachment with the same name.

2. The problem with the formation of thumbnail images in the offer library has been fixed

Thumbnails for some saved offers did not form correctly and thus did not appear as preview images in the offer library, even though the offers were saved and were otherwise normally available.

This has happened if special characters have been used in the names of the images in the saved offer template, or if the company information has been attached to the offer via the Zeckit application. This problem has been fixed and the preview images form correctly and thus further facilitate the use of Duuers.

.

Duuers versio 1.2.10

Tässä versiossa korjattiin Duuersissa perjantaina 26.3.2021 ilmenneet linkitysongelmat, jotka ilmenivät siten, että tarjouksesta lähetetyissä sähköposteissa olevat linkit eivät toimineet. Ei uutta toiminallisuutta.

This release included fixes that corrected the errors that occured 26.3.2021 which broke the links in the emails send out from the application. There was no new features in this release.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.