Duuers versiotiedotteet - Duuers release notes

Muokattu: To, 24 Kesä, 2021 at 5:14 PM


Tämä dokumentti sisältää Duuers tarjoustyökalusovelluksen versiopäivitysten sisällöt. Uusimman version sisältö on ensimmäisenä.

This document contains the Duuers offer application's release notes. The content of the newest release is the first.

Duuers versio 1.2.14

1. Liitetiedostojen versioiden nimeäminen paranee

Tässä versiossa on parannettu liitetiedostojen käsittelyä siten, että samannimisten liitteiden lisääminen ei enää lisää liitteen nimeen juoksevaa numerointia.

Esimerkiksi jos tarjoukseen liitteenä on käytetty aiemmin dokumenttia, jonka nimi on ollut "Yleiset sopimusehdot.pdf" ja uuteen tarjoukseen tuodaan liitteeksi samalla nimellä uudestaan liitetiedosto, niin uudestaan tuodun liitteen nimeksi Duuersiin tuotaessa ei enää tule "Yleiset sopimusehdot_1.pdf" vaan uusikin versio on nimeltään "Yleiset sopimusehdot.pdf". Nyt siis esimerkiksi uuden päivitetyn version tuominen ehdoista onnistuu tismalleen samalla nimellä.

On huomionarvoista, että aiemmin luotujen tarjousten liite ei vaihdu uuteen versioon eli avoinna olevien tai jo hyväksyttyjen tarjousten liitteet pysyvät sisällöltään muuttumattomina ja alkuperäisinä. Näin ollen ei ole vaaraa, että tarjoukset muuttuisivat jälkikäteen uusien samannimisten liitteiden tai uusien versioiden käytön myötä.

2. Tarjouskirjaston esikatselukuvien muodostumisessa havaittu ongelma on korjattu

Joidenkin tarjousten kuvakkeet eivät muodostuneet oikein eivätkä siten näkyneet esikatselukuvina tarjouskirjastossa vaikka tarjoukset tallentuivat muuten oikein ja olivat normaalisti käytettävissä.

Näin on tapahtunut, jos malliksi tallennetun tajouksen kuvien nimissä on käytetty erikoismerkkejä tai jos tarjoukseen on liitetty Zeckit sovelluksen kautta yhtiön tiedot. Nyt ongelma on korjattu ja esikatselukuvat muodostuvat oikein ja siten helpottavat entisestään Duuersin käyttöä.

1. Improvements in using attachments

This version improves the handling of attachments so that adding attachments with the same name no longer adds numbering to the name of the attachment.

For example, if a document with the name "General Terms and Conditions.pdf" has previously been used as an attachment to an offer and an attachment with the same name is added to the new offer, the new attachment will no longer be automatically named "General Terms and Conditions_1.pdf" when imported to Duuers. So for example importing updated version of the "General Terms and Conditions.pdf" can be imported exactly with the same name and be used in new offers.

It is noteworthy that the attachments to previously created tenders do not change to the new version, ie the attachments to open or already accepted offers remain unchanged and original in content. Therefore, there is no risk that the offers will change retrospectively with the use of new attachments or new versions of the attachment with the same name.

2. The problem with the formation of thumbnail images in the offer library has been fixed

Thumbnails for some saved offers did not form correctly and thus did not appear as preview images in the offer library, even though the offers were saved and were otherwise normally available.

This has happened if special characters have been used in the names of the images in the saved offer template, or if the company information has been attached to the offer via the Zeckit application. This problem has been fixed and the preview images form correctly and thus further facilitate the use of Duuers.

.

Duuers versio 1.2.10

Tässä versiossa korjattiin Duuersissa perjantaina 26.3.2021 ilmenneet linkitysongelmat, jotka ilmenivät siten, että tarjouksesta lähetetyissä sähköposteissa olevat linkit eivät toimineet. Ei uutta toiminallisuutta.

This release included fixes that corrected the errors that occured 26.3.2021 which broke the links in the emails send out from the application. There was no new features in this release.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.