Verkkotunnuksen ohjaaminen

Muokattu: Ti, 18 Huhti, 2023 klo 9:45 AM

Rekisteröity verkkotunnus eli domain on usein tarpeellista liittää johonkin palveluun, esimerkiksi kotisivutilaan tai sähköpostipalveluun. Useimmiten Louhelta tilattu verkkotunnus liitetään automaattisesti Louhelta tilattuun palveluun, esimerkiksi webhotelliin, mutta joissain tapauksissa saattaa asiakkaalle tulla tarve määritellä omia ohjauksia. Tässä ohjeessa kerromme, miten ohjaus tapahtuu helposti ja nopeasti Louhi Konsolin kautta.


Mistä tiedän, mitä kautta verkkotunnukseni ohjaukset tehdään?

Verkkotunnuksen ohjaus määritellään käytössä oleville nimipalvelimille (DNS). Useimmissa tapauksissa Louhelta tilattu verkkotunnus käyttää Louhen nimipalvelimia, jolloin ohjaus määritellään Louhi Konsolin kautta. Tarvittaessa voit tarkistaa tai vaihtaa verkkotunnuksesi nimipalvelimia Louhi Konsolissa tämän ohjeen mukaisesti: Verkkotunnuksen nimipalvelimien vaihtaminen 

Louhi Konsoliin kirjaudutaan id-alkuisella asiakastunnuksella osoitteessa https://kauppa.louhi.fi/console.

Nimipalvelimella sijaitsevat tietueet määrittelevät, kuinka domainin liikennettä ohjataan ja millaisia palveluita siihen on kytketty. Verkkotunnuksen www-liikenne voi ohjata esimerkiksi eri palveluun kuin sen sähköpostiliikenne.


Verkkotunnuksen ohjaaminen Louhen nimipalvelussa

1. Kirjaudu Louhi Konsoliin ja klikkaa kohtaa 'Verkkotunnukset':


2. Klikkaa tämän jälkeen muokattavan verkkotunnuksen nimeä:


3. Kohdasta 'DNS-tietueet' voit muokata, poistaa ja lisätä uusia ohjaustietueita. Tyypillisimmät tietuetyypit A ja CNAME määrittelevät, mihin verkkotunnuksen www-liikenne ohjaa, ja MX-tietue määrittelee, mihin verkkotunnuksen sähköpostiliikenne ohjaa. Tarkemmat selitteet sekä eri tietuetyypit on kuvattu artikkelin alaosassa.


4. Voit lisätä kokonaan uuden ohjauksen ('Lisää uusi') tai korvata vanhan ohjauksen ('Muokkaa'). Käytä muokkausta, mikäli haluat korvata vanhan ohjauksen uudella, esimerkiksi jos domainin sähköpostipalvelu vaihtuu. Muutokset ja lisäykset astuvat voimaan viiveellä, yleensä noin tunnin kuluessa.


HUOM: Palveluntarjoaja, johon olet verkkotunnusta liittämässä, toimittaa usein tarkat nimipalvelintietueet, jotka domainille tulee määritellä palveluun liittämiseksi. Näin nimipalveluun ei välttämättä tarvitse kovin syvällisesti perehtyä - riittää, että kopioit tarvittavat ohjaustietueet paikoilleen. Alla kuitenkin tarkemmat selitteet eri kentistä ja tietueista.


Jos käytät esimerkiksi toisen palveluntarjoajan verkkokauppa-alustaa tai www-sivustonne on toisen palveluntarjoajan palvelimella, ole yhteydessä tähän palveluntarjoajaan, niin he opastavat kuinka saat domainin ohjattua heille.
Selitteet


Tietue: Määrittelee osoitteen, jota ohjaus koskee. Kohdassa voi olla esim. "www", jolloin ohjaus koskee osoitetta www.SINUNDOMAIN.TLD. Jos tietue-kohdassa olisi "kauppa", koskisi se osoitetta kauppa.SINUNDOMAIN.TLD. @-merkki puolestaan kertoo, että ohjaus koskee päädomainia ilman etuliitettä, esim SINUNDOMAIN.TLD. Jos tietueeksi laitetaan *, määrittelee kyseinen ohjaus kaikkien alidomainien osalta ohjaukset, joita ei ole erikseen ohjattu. Jotkut palveluntarjoajat saattavat käyttää myös nimitystä "Name" tai "Host".


Tyyppi: Määrittelee ohjaustavan sekä palvelun. Ohjaustyypeistä tarkemmin alempana.


Osoite: Kertoo kohdeosoitteen eli sen, mihin osoitteeseen ohjaus tehdään. Osoitteena voi olla joko numeerinen IP-osoite (esim. 77.240.19.47), palvelimen nimi kuten whm46.louhi.net tai URL-osoite kuten https://www.louhi.fi/. Jotkut palveluntarjoajat saatavat käyttää myös nimitystä "Value". 


TTL: Lyhenne englannin kielen sanoista "time to live" ja tarkoittaa tietueen määritettä, joka kertoo kuinka kauan tietue säilytetään nimipalvelimien välimuistissa. Tämä arvo kertoo myös kuinka kauan muutosten päivittyminen vie aikaa. Louhen palvelimilla vakio on 3 600 sekuntia eli yksi tunti, mutta voitte käyttää myös TTL-arvona 60:tä, mikäli haluatte muutokset nopeammin voimaan. Tällöin päivittyminen vie 60 sekuntia eli yhden minuutin.
Tietueen tyypiksi on muutamia vaihtoehtoja 


A-tietue on palvelimen IP-osoite, jonne domain ohjataan. IP-osoite on muodossa 77.240.19.4. Muistathan ohjata liikenteen sekä www-muodossa että pelkän domainin muodossa.


AAAA-tietue on vastaava kuin A-tietue, mutta IPv6-osoitteille. IPv6-osoite tulee syöttää laajennetussa muodossa eli se tulee muuntaa oikeaan muotoon, jotta lisäys onnistuu. Tähän löytyy netistä paljon ilmaisia työkaluja nimellä "ipv6 converter",


CNAME-tietue on palvelimen host-nimi tai alias, jonne domain ohjataan. CNAME-tietue on muodossa host.domain.tld.


MX-tietue määrittelee, mihin palveluun koko verkkotunnuksen sähköpostiliikenne ohjataan. MX-tietueen ohessa tulee määritellä Prio-arvo, joka määrittelee useamman MX-tietueen ollessa voimassa, mihin palveluun sähköpostia ohjataan ensisijaisesti (pienimmän arvon ollessa prioriteetissä korkeammalla).


TXT-tietue ei ohjaa liikennettä, vaan sillä voidaan julkaista maailmalle domainiin liittyvää lisätietoa. Käyttöesimerkkejä TXT-tietueelle ovat domainin omistajuuden verifioivat tietueet, joita asetetaan esim. Google Workspace tai Microsoft 365 -palveluiden käyttöönottojen yhteydessä, tai sallittujen lähetyspalveluiden määrittelevä SPF-tietue.


SRV-tietue määrittelee jonkin domainiin liitetyn palvelun tarkemman sijainnin.


URL-uudelleenohjaus & Frame-uudelleenohjaus mahdollistavat verkkotunnuksen liikenteen uudelleenohjaamisen sellaisenaan johonkin toiseen URL-osoitteeseen (esim. www.louhi.net -> ohjaus osoitteeseen https://www.louhi.fi/). Pelkkä URL-uudelleenohjaus vaihtaa kohdeosoitteen myös selaimen osoiteriville, kun taas Frame-tyyppinen uudelleenohjaus jättää kirjoitetun osoitteen osoiteriville. HUOM: Uudelleenohjaus ei tue ohjattavan domainin https-URL:ia. Jos haluat ohjattavan domainin toimintaan myös https:llä, tulee tämä ohjata suoraan palvelimelle (A tai CNAME) ja hankkia tälle oma SSL-sertifikaatti.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.