Verkkotunnuksen ohjaaminen

Muokattu: Ke, 21 Heinä, 2021 at 4:50 PM

Rekisteröity verkkotunnus eli domain on usein tarve liittää johonkin palveluun, esim kotisivutilaan tai sähköpostipalveluun. Useimmiten Louhelta tilattu verkkotunnus liitetään automaattisesti Louhelta tilattuun palveluun, esimerkiksi webhotelliin, mutta joissain tapauksissa saattaa asiakkaalle tulla tarve määritellä omia ohjauksia. Tässä ohjeessa kerromme miten ohjaus tapahtuu helposti ja nopeasti Louhi Konsolin kautta.


Mistä tiedän mitä kautta verkkotunnukseni ohjaukset tehdään?

Verkkotunnuksen ohjaus määritellään käytössäoleville nimipalvelimille (DNS). Useimmissa tapauksissa Louhelta tilattu verkkotunnus käyttää Louhen nimipalvelimia, jolloin ohjaus määritellään Louhi Konsolin kautta. Tarvittaessa voit tarkistaa tai vaihtaa verkkotunnuksesi nimipalvelimia Louhi Konsolissa tämän ohjeen mukaisesti: Verkkotunnuksen nimipalvelimien vaihtaminen Louhi Konsoliin kirjaudutaan id-alkuisella asiakastunnuksella osoitteessa https://kauppa.louhi.fi/console 


Nimipalvelimella sijaitsevat tietueet määrittelevät, kuinka domainin liikennettä ohjataan ja millaisia palveluita siihen on kytketty. Verkkotunnuksen www-liikenne voi ohjata esimerkiksi eri palveluun kuin sen sähköpostiliikenne.


Verkkotunnuksen ohjaaminen Louhen nimipalvelussa

1. Kirjaudu Louhi Konsoliin ja klikkaa kohtaa 'Verkkotunnukset':


2. Klikkaa tämän jälkeen muokattavan verkkotunnuksen nimeä:


3. Kohdasta 'DNS-tietueet' voit muokata, poistaa ja lisätä uusia ohjaustietueita. Tyypillisimmät tietuetyypit A/CNAME määrittelevät mihin verkkotunnuksen www-liikenne ohjaa ja MX-tietue määrittelee mihin verkkotunnuksen sähköpostiliikenne ohjaa:


4. Voit lisätä kokonaan uuden ohjauksen ('Lisää uusi') tai korvata vanhan ohjauksen ('Muokkaa'). Käytä muokkausta, mikäli haluat korvata vanhan ohjauksen uudella, esim jos domainin sähköpostipalvelu vaihtuu:


HUOM: Palveluntarjoaja, johon olet verkkotunnusta liittämässä toimittaa usein tarkat nimipalvelintietueet, jotka domainille tulee määritellä palveluun liittämiseksi. Näin nimipalveluun ei välttämättä tarvitse kovin syvällisesti perehtyä - riittää että kopioit tarvittavat ohjaustietueet paikoilleen. Alla kuitenkin tarkemmat selitteet eri kentistä ja tietueista.


Jos käytät esimerkiksi toisen palveluntarjoajan verkkokauppa alustaa tai www- sivustonne on toisen palveluntarjoajan palvelimella, ole yhteydessä tähän palveluntarjoajaan niin he opastavat kuinka saat domainin ohjattua heille.
Selitteet:


Tietue: Määrittelee osoitteen, jota ohjaus koskee. Kohdassa voi olla esim. "www", jolloin ohjaus koskee osoitetta www.SINUNDOMAIN.TLD. Jos tietue-kohdassa olisi "kauppa", koskisi se osoitetta kauppa.SINUNDOMAIN.TLD. @ -merkki puolestaan kertoo että ohjaus koskee päädomainia ilman etuliitettä, esim SINUNDOMAIN.TLD. Jos tietueeksi laitetaan *, määrittelee kyseinen ohjaus kaikkien alidomainien osalta ohjauksen, joita ei ole erikseen ohjattu.


Tyyppi: Määrittelee ohjaustavan sekä palvelun. Ohjaustyypeistä tarkemmin alempana.


Osoite: Kertoo kohdeosoitteen, eli sen mihin osoitteeseen ohjaus tehdään. Osoitteena voi olla joko numeerinen IP-osoite (esim. 77.240.19.47) tai URL-osoite kuten https://www.louhi.fi/..


TTL: Lyhenne englannin kielen sanoista time to live on tietueen määrite, joka kertoo kuinka kauan tietue säilytetään nimipalvelimien välimuistissa. Tämä arvo kertoo myös kuinka kauan muutosten päivittyminen vie aikaa. Louhen palvelimilla vakio on 3600 sekuntia eli yksi tunti mutta voitte käyttää myös TTL arvona 60 mikäli haluatte muutokset nopeammin voimaan. Tällöin päivittyminen vie 60 sekuntia eli yhden minuutin.
Tietueen tyypiksi on muutamia vaihtoehtoja:


A-tietue on palvelimen IP-osoite, jonne domain ohjataan. IP-osoite on muodossa 77.240.19.4. Muistathan ohjata liikenteen www sekä pelkän domainin muodossa.


AAAA-tietue on vastaava kuin A-tietue, mutta IPv6 osoitteille. IPv6 -osoite tulee syöttää laajennetussa muodossa eli se tulee muuntaa oikeaan muotoon jotta lisäys onnistuu. Tähän löytyy netistä paljon ilmaisia työkaluja nimellä "ipv6 converter"


CNAME-tietue on palvelimen host-nimi tai alias, jonne domain ohjataan. CNAME-tietue on muodossa host.domain.tld.


MX-tietue määrittelee mihin palveluun koko verkkotunnuksen sähköpostiliikenne ohjataan. MX-tietueen ohessa tulee määritellä Prio-arvo, joka määrittelee useamman MX-tietueet ollessa voimassa, mihin palveluun sähköpostia ohjataan ensisijaisesti, pienimmän arvon ollessa prioriteesissa korkeammalla.


TXT-tietue ei ohjaa liikennettä, vaan sillä voidaan julkaista domainiin liittyvää lisätietoa maailmalle. Käyttöesimerkkejä TXT-tietueelle on domainin omistajuuden verifioivat tietueet, joita asetetaan esim Google Workspace tai Microsoft 365 -palveluiden käyttöönottojen yhteydessä tai sallittujen lähetyspalveluiden määrittelevä SPF-tietue


SRV-tietue määrittelee jonkin domainiin liitetyn palvelun tarkemman sijainnin.


URL-uudelleenohjaus & Frame-uudelleenohjaus mahdollistaa verkkotunnuksen liikenteen uudelleenohjaamisen sellaisenaan johonkin toiseen URL-osoitteeseen (esim https://www.louhi.fi/ -> ohjaus osoitteeseen https://www.louhi.net). Pelkkä URL-uudelleenohjaus vaihtaa kohdeosoitteen myös selaimen osoiteriville, kun taas Frame-tyyppinen uudelleenohjaus jättää kirjoitetun osoitteen osoiteriville.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.