Etäyhteyden salliminen Louhen tukipalvelussa

Muokattu: Ti, 25 Touko, 2021 at 2:44 PM

Louhen asiakaspalvelun on mahdollista joissain tapauksissa tarjota tukea etäyhteydellä. Mikäli Louhen tuki ehdottaa etäyhteyden muodostamista asian ratkaisemiseksi, noudata seuraavaa ohjetta.


Etäkäyttötuen salliminen omalla koneella


Louhen asiakaspalvelu käyttää etäyhteyden muodostamiseen Chrome-etäkäyttöä, joka edellyttää Google -tunnusta (ilmainen Gmail-tunnus tai Google Workspace)

  1. Mene osoitteeseen https://remotedesktop.google.com/support/ ('Etäkäyttötuki')
  2. Klikkaa sinistä 'Luo koodi' -painiketta
  3. Kopioi koodi ja toimita se Louhen asiakaspalvelijalle yhteydenmuodostusta varten


Huomioitavaa etäkäyttötuesta

Etäyhteys muodostetaan asiakkaan koneelle vain mikäli Louhen asiakaspalvelu näkee tämän erityisen tarpeelliseksi. Etäyhteyttä käytetään myös jossain tapauksissa erikseen laskutettavien palvelupyyntöjen toteutuksissa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.